english version english version
Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli.

Dariusz Nowicki


Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowe:

I. PUBLIKACJE (opublikowane lub przyjęte do druku w ostatnim roku akademickim od października do września – nie można zgłaszać tej samej publikacji dwa razy, przed i po opublikowaniu)

  1. Maciag M., Nowicki D., Szalewska-Pałasz A., Węgrzyn G. 2012 Central carbon metabolism influences fidelity of DNA replication in Escherichia coli, Mutation Research 731:99– 106 (pierwszy autor razem z Maciag M - equal contribution) IF 2010=3,903 MNiSW=35
  2. 1.Maciag M., Nowicki D., Janniere L., Szalewska-Pałasz A., Węgrzyn G. 2011 Genetic response to metabolic fluctuations: correlation between central carbon metabolism and DNA replication in Escherichia coli. Microb. Cell Factor. 2011; 10:19 IF 2010=4,54 MNiSW=35

II.  INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Doniesienia zjazdowe

1. Nowicki D., Maciag M., Szalewska-Palasz A., Wegrzyn G. Defects in central carbon metabolism enzymes affects proofreading activities of τ and ε subunits of DNA polimerase III in Escherichia Coli. THE 4th INTERNATIONAL IMBG CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS “MOLECULAR BIOLOGY: ADVANCES AND PERSPECTIVES” Lwów (UKR) IX.2011 prezentacja

2. Szalewska-Pałasz A., Nowicki D., Maciąg M., Węgrzyn G. Genetic link between proofreading activity of DNA Polimerase and Central Carbon Metabolism in Escherichia Coli. THE 2011 MADISON MOLECULAR GENETICS of BACTERIA AND PHAGES MEETING Madison (USA) VII.2011 poster

3. Maciag M., Nowicki D., Janniere L., Szalewska-Palasz A., Wegrzyn G. The functional system integrating DNA replication and central carbon metabolism in Escherichia coli. THE 2011 MADISON MOLECULAR GENETICS of BACTERIA AND PHAGES MEETING Madison (USA) VII.2011 poster

4. Szalewska-Pałasz A., Maciąg M., Nowicki D., Węgrzyn G. The genetic and functional relationship between DNA replication and central carbon metabolism in Escherichia coli. CSHL MEETING ON MOLECULAR GENETICS OF BACTERIA AND PHAGES Cold Spring Harbor (USA) X.2010 poster

5. Dariusz Nowicki, Sylwia Bloch, Alicja Węgrzyn, Agnieszka Szalewska-Pałasz, Grzegorz Węgrzyn Poliadenylation process affect the development of Shiga toxins-encoding bacteriophages.International Plasmid Biology Summit 2012 (Spain) IX.2012 poster

6. Dariusz Nowicki, Grzegorz Węgrzyn, Alicja Węgrzyn, Agnieszka Szalewska-Pałasz The development of Shiga toxin-converting bacteriophages is affected by stringent response. International Plasmid Biology Summit 2012 (Spain) IX.2012 poster

7. Katarzyna Licznerska1*, Bożena Nejman-Faleńczyk1, Dariusz Nowicki1, Alicja Węgrzyn2 and Grzegorz Węgrzyn1 Differences in formation of proteins O complexes derived from λ and Shiga toxin-converting bacteriophages and their DNA replication initiation regions International Plasmid Biology Summit 2012 (Spain) IX.2012 poster

8. Grzegorz Węgrzyn, Bożena Nejman-Faleńczyk, Dariusz Nowicki, Katarzyna Licznerska, Sylwia Barańska, Agnieszka Szalewska-Pałasz, Alicja Wegrzyn Regulation of replication of bacteriophages carrying Shiga toxin genes EuroPhages 2012 Bacteriophage in Medicine, Food and Biotechnology IX.2012 współautor referatu


Realizacja i uczestnictwo w innych Projektach naukowych


a) N N301 192439 Główny wykonawca w projekcie “ Mechanizmy regulacji rozwoju bakteriofagów kodujących toksyny Shiga”

b) N N301 467234 współwykonawca w projekcie “Związek metabolizmu komórkowego z regulacją replikacji DNA u Escherichia coli”

Nagrody i wyróżnienia:

- Laureat Stypendium Samorządu Województwa Pomorskiego InnoDoktorant IV edycja 2012

- Laureat Stypendium Kształcimy Najlepszych Uniwersytetu Gdańskiego 2012

- Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (2011,2012)

- Laureat Programu Ventures IX Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

- Wyróżnienie dla najlepszego posteru Poliadenylation process affect the development of Shiga toxins-encoding bacteriophage- in aspects of new ways of targeted antimicrobial therapy.” na Bioinnovation International Summit 2012 International Conference on Molecular Biotechnology and Innovation for Healthy Life

- Wyróżnienie Komitetu Mikrobiologii PAN „Nagroda im. Prof. K. Bassalika na najlepsze prace z zakresu mikrobiologii wykonane w polskich laboratoriach” za publikację w Microbial Cell Factories 2011

III Działalność organizacyjna i dydaktyczna