english version english version
Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli.

Otrzymane Nagrody i Wyróżnienia


1.1 Nagroda im. Prof. K. Bassalika na najlepsze prace z zakresu mikrobiologii
wykonane w polskich laboratoriach: Wyróżnienie dla publikacji: Maciag M., Nowicki D., Janniere L., Szalewska-Pałasz A., Węgrzyn G. 2011 Genetic response to metabolic fluctuations: correlation between central carbon metabolism and DNA replication in Escherichia coli. Microb. Cell Factor. 2011; 10:19 Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk 2012

1.2 Wyróżnienie I stopnia dla najlepszego posteru pt: posteru “Poliadenylation process affect the development of Shiga toxins-encoding bacteriophage- in aspects of new ways of targeted anti-microbial therapy” prezentowanego na konferencji Bioinnovation International Summit 2012Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ